När valparna leverars är de:

Registrerade hos SKK 
 Vaccinerade
 ID-märkta
 Avmaskade
 Veterinärbesiktigade
 Ögonlysta
 Försäkrade mot dolda fel 
 "Kom ihåg lista" och mat för ca en vecka följer med valpen